Losowy cytat

Małżeństwo to połączenie „węzłem małżeńskim" relacji seksualnych.