Losowy cytat

Niezawodnym końcem wszelkiego bólu i wszelkiej wrażliwości na ból jest śmierć.