Losowy cytat

Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofiarowuje.