Losowy cytat

Religia mająca przemawiać do serca musi dawać wiele rad, a mało nakazów.