Losowy cytat

Im głupszy dowódca, tym trudniejsze zadania mu powierzają.