Losowy cytat

Nacjonalizm to częstokroć wyraz małej wiary w rzeczywiste możliwości swego narodu.

Kartezjusz cytat w kategorii Filozofia i Myśl

Jeśli ktoś postawi sobie zadanie zbadania wszystkich prawd, do których poznania rozum ludzki jest zdolny - a wydaje mi się, że to raz w życiu każdy musi uczynić, kto myśli poważnie nad tym, jak dojść do mądrości - ten zaiste za pomocą danych prawideł stwierdzi, że niczego nie można poznać pierwej od intelektu.

Cytaty:Kartezjusz