Losowy cytat

Pragnienia mają tylko początek, nie mają zaś końca. Nie mogą się więc spełniać w całości.