Losowy cytat

Kto czyni cnotliwie i przed złem się wzdraga, tego sławę po świecie roznoszą pochodnie.