Losowy cytat

Krytycyzm może uczynić cię filozofem, ale tylko wiara uczyni cię apostołem.