Losowy cytat

Prawda jest imieniem, którym nazywamy nasze zmienne pomyłki.