Losowy cytat

Krytyk jest czymś pośrednim pomiędzy plotką, denuncjacją a reklamą.