Losowy cytat

Każdy socjalizm ma tendencję do przejścia w narodowy socjalizm.