Losowy cytat

Pochylamy się przed inteligencją, klękamy zaś przed dobrocią.