Losowy cytat

Człowiek wykształcony i nieuk tak różnią się od siebie, jak żywy i martwy.