Losowy cytat

Sztuka jest manifestacją wzruszenia, a wzruszenie językiem zrozumiałym dla wszystkich.