Losowy cytat

Jestem wolny od wszelkich uprzedzeń — wszystkich ludzi nie znoszę jednakowo.