Losowy cytat

Dwie rzeczy dają duszy największą siłę: wierność prawdzie i wiara w siebie.