Losowy cytat

Najstraszliwszy cios zadaje się ułomnościom, wystawiając je na szyderstwa świata.