Losowy cytat

Ilekroć ktoś mówi: Chcę co pomóc, trzymaj się za portfel.