Losowy cytat

Człowiek stosujący przemoc jest większym niewolnikiem od tego, który cierpi z jej powodu.