Losowy cytat

Fortuna dominuje nad wszystkim. Pomaga lub przeszkadza nie dlatego, żeby uczynić zadość prawdzie, lecz ze zwykłego kaprysu.