Losowy cytat

Męczennicy religii niszczonych nie bywają kanonizowani.