Losowy cytat

Jak mądre byłyby kobiety, gdyby miały te rozumy, które dla nich potracili mężczyźni.