Losowy cytat

Im prawdziwsza jest prawda, tym bardziej kaleka nam się wydaje.