Losowy cytat

Nie można oprzeć stosunków rodzinnych na prawdzie, skoro nie ma jej w miłości.