Losowy cytat

Człowiek - jest to święta rzecz, której krzywdzić nikomu nie wolno.