Losowy cytat

Czysto logiczne rozumowanie nie da nam żadnej wiedzy o realnym świecie.