Losowy cytat

Modlitwy są jak podania: albo nie dochodzą, albo skarga jest nieuzasadniona.