Losowy cytat

Śmiech jest afektem, którego źródłem jest nagła przemiana napiętego oczekiwania w nicość.