Losowy cytat

Bóg oparł swe dzieło na jednym tylko filarze: miłości.