Losowy cytat

Zwyczajny, ludzki świat: bez słońca czyjegoś majestatu.