Losowy cytat

Jeżeli na życie patrzy się jako na zadanie, wtedy zawsze potrafi się je znieść.