Losowy cytat

Ponaglenie "postaraj się bardziej" zawsze rozwiązywało i będzie rozwiązywać problemy rasy ludzkiej.