Losowy cytat

Kobieta jest często natchnieniem do rzeczy wielkich, których spełnieniu przeszkadza.