Losowy cytat

Najniebezpieczniejszy światopogląd mają ludzie, którzy nigdy nie przyglądali się światu.

Znalezione dla frazy: bedzie w bazie cytatów 116

Człowiek niech będzie szlachetny, pomocny bliźnim, dobry! Bo tylko wtedy jest inny od wszystkich znanych nam istot.

Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze.

Demokratyczne wybory rozstrzygają o tym, kto będzie uciskany w majestacie prawa.

Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.

Człowiek niech będzie szlachetny, pomocny bliźnim, dobry! Bo tylko wtedy jest inny od wszystkich znanych nam istot.

Biada temu, kto zadowolony jest z siebie; taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu.

Człowiek zobowiązany jest zdawać rachunek sumienia tylko przed swoim sumieniem, choćby nie raz, a sto zaprzeczał sam sobie, nim zdobędzie pewność o słuszności swej sprawy.

Człowiek, który wie Jak", zawsze znajdzie pracę, człowiek, który wie „dlaczego", będzie jego szefem.

Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze.

Człowiek niech będzie człowiekiem! Niech tworzy swój stan wedle tego, co uważa za najlepsze!

Człowiek nigdy nie będzie dość ostrożny przy wyborze wrogów.

Człowiek dobry będzie się doskonalił, zły stawał się coraz gorszy, bo występek, cnota i czas nigdy nie stoją w miejscu.

Człowiek nie może pozbyć się cierpienia i nie wie nawet, czy po śmierci będzie od niego wolny.

Dla chrześcijaństwa czas ma zasadnicze znaczenie. To w nim przecież ukazuje się w pełnym świetle całe dzieło stworzenia i zbawienia, a przede wszystkim wyłania się fakt, iż od momentu Wcielenia Syna Bożego przeżywamy i już wyprzedzamy to, co będzie wypełnieniem czasu.

Człowiek dobry będzie się doskonalił, zły stawał się coraz gorszy, bo występek, cnota i czas nigdy nie stoją w miejscu.