Znalezione dla frazy: cnota w bazie cytatów 53

Nie lubię sprawiedliwych, którzy nie padają, nie potykają się. Ich cnota jest martwa i mało warta. Nie poznali piękna życia.

Praca nie jest cnotą, lecz warunkiem cnotliwego życia.

Występek i cnota są takimi samymi produktami jak cukier i kwas siarkowy.

Cnota wiarę, a wiara dobrą cnotę rodzi.

Wdzięczność bardziej jest cnotą nieszczęśliwych niż szczęśliwych.

Cnota to złoty środek między dwoma występkami.

Praca nie jest cnotą, lecz warunkiem cnotliwego życia.

Cnota nie cieszyła się nigdy takim uznaniem jak pieniądz.

Niewinność jest dla jednych cnotą, dla innych wadą.

Wielką cnotą jest wiara i wielką cnotą jest miłość. Ale nadzieja to jakby największa z nich. Do ostatka człowiekowi towarzyszy i podźwignie go i wyprowadzi. Nadzieją weselący się idziemy.

Gdy miłość bliźniego przynosi ci radość, to miłość przestała już być cnotą.

Dla kobiety miłość jest cnotą i grzechem, religią i występkiem.

Milczenie jest cnotą głupich.

Milczenie jest cnotą głupców.

Me osiągniesz nic na tym świecie bez odwagi To największa cnota umysłu, obok honoru.