Znalezione dla frazy: czegos w bazie cytatów 17

Gdy człowiek nie ceni czegoś bardziej od życia, to życie to niewiele jest warte.

Wolność potrzebna jest tylko jako swoboda od przeszkód w dążeniu do czegoś poza tym.

Jeśli ktoś nie potrafi sformułować czegoś, to znaczy, że nie wie, jeśli wyraża się mętnie, znaczy to, że myśli ma mętne, jeśli nie znajduje słow, by się wypowiedzieć, znaczy to, że nie myśli w ogóle.

Aby wytrwać w sztuce trzeba czegoś innego i czegoś więcej niż wrodzonego talentu; trzeba namiętności i cierpienia, które wypełniają życie i nadają mu sens. W przeciwnym razie nie tworzy się, lecz pisze się książki.

Przez poszukiwanie szczęścia dla niego samego osiąga się tylko nudę i aby znaleźć szczęście, trzeba szukać czegoś innego niż szczęście.

Czyny są dobre, jeśli przyczyniają się do szczęścia, złe, jeśli przyczyniają się do czegoś przeciwnego. Przez szczęście rozumie się przyjemność i brak cierpienia, przez nieszczęście - cierpienie i brak przyjemności.

Jestem zwolennikiem zwyczaju, który każe mężczyźnie całować kobietę w rękę. Od czegoś przecież trzeba zacząć.

Gdy człowiek nie ceni czegoś bardziej od życia, to życie to niewiele jest warte.

Nie spotkałem nigdy nikogo tak głupiego, bym nie mógł się czegoś od niego nauczyć.

Czyny są dobre, jeśli przyczyniają się do szczęścia, złe, jeśli przyczyniają się do czegoś przeciwnego. Przez szczęście rozumie się przyjemność i brak cierpienia, przez nieszczęście - cierpienie i brak przyjemności.

Człowiek myli się tak długo, jak długo do czegoś dąży.

Człowiek pragnący czegoś dokonać nie może być krytykiem i historykiem swoich czynów.

Człowiek to taka istota, która dopiero wtedy weźmie się do czegoś, gdy wie, że jutro przyjdzie mu umrzeć.

Część czegoś, co by go przerastało, jest człowiekowi niezbędna.

Cnota nie jest niczym lepszym od grzechu, jeżeli jej brak tchnienia czegoś więcej: inteligencji, wyobraźni, boja wiem czego?