Losowy cytat

Ilekroć kochamy, zawsze kochamy tak, jak po raz pierwszy. Każda nowa miłość zwiększa siłę naszych namiętności.

Znalezione dla frazy: czesto w bazie cytatów 72

Dlaczego trzeba całego życia, by sobie uświadomić, że złowróżbne znaki pojawiają się równie często jak ptaki na czereśni?

Często smak życia odbiera apetyt.

Po płaczu często serce się raduje.

Często szuka się sensu życia przy pomocy bezsensownych metod.

Dobre życie okupuje się często męką i cierpieniem i nie wolno tego nigdy zapomnieć, aby dobro nie spłoszyło się niewdzięcznością.

Żony często mają znakomite pomysły, mężowie jednak nie zawsze okazują im za to wdzięczność.

Rozum jest naszym przewodnikiem, jakże często nie znającym drogi.

Rozum jest naszym przewodnikiem, często jednak pierwszy nas zdradza.

Naturalni. Zło wywierało zawsze wielkie wrażenie! A natura jest zła! Bądźmy więc naturalni - tak rozumują po cichu wielcy efekciarze ludzkości, których się nazbyt często zaliczało do wielkich ludzi.

Naturalni. Zło wywierało zawsze wielkie wrażenie! A natura jest zła! Bądźmy więc naturalni - tak rozumują po cichu wielcy efekciarze ludzkości, których się nazbyt często zaliczało do wielkich ludzi.

Dzieci często bywają tak okrutne w słowach, jak dorośli jedynie w myślach pozwalają sobie na to.

Cała historia uczy, że okrzyk, błędnie zwany religijnym, bywa często podnoszony przez ludzi bez wszelkiej religii, w życiu codziennym depczących elementarne zasady dobra i zła, że poczyna się z nietolerancji i prześladowania, jest bezrozumny, ogłupiający, tępy, niemiłosierny.

Na ślepym torze historii często panuje największy ruch.

Nie do wiary, od jak wielu rzeczy zależy stan naszego ducha. Nie tylko sam układ mózgu nań wpływa, lecz cała machina naraz. Prawie wszystkie jej części w tym uczestniczą, często nawet takie, których wcale byśmy o to nie podejrzewali.

Wierzyć znaczy często: zamknąć oczy i padać.