Losowy cytat

Cel wojny może być sprawiedliwy, ale środki nigdy.

Znalezione dla frazy: diabla w bazie cytatów 1

Może Bóg kiedyś skieruje ich umysł do poznania prawdy i opamiętawszy się, wyzwolą się z sideł diabla, który ich trzyma jak jeńców według swojej woli.