Losowy cytat

Im głupszy dowódca, tym trudniejsze zadania mu powierzają.

Znalezione dla frazy: dobrego w bazie cytatów 19

Panu rozkazować, wilkiem orać, z uporczywego uczynić dobrego - trudna

Nie ma nic zupełnie dobrego ani zupełnie złego, zawsze tylko lepsza lub gorsza miernota.

Nie ma nic zupełnie dobrego ani zupełnie złego, zawsze tylko lepsza lub gorsza miernota.

Cierpliwość sprawia w nas, że z jej pomocą znosimy zło doznawane od innych, że chronimy się od niedobrego smutku.

Duże kęsy szczęścia wymagają zdrowego i dobrego żołądka.

Stracić dobrego przyjaciela, to równoczesne z utratą własnego życia.

Prawda nie sprawia w świecie tyle dobrego, ile złego sprawiają jej pozory.

Dla Polaków można czasem coś dobrego zrobić, ale z Polakami nigdy.

O pieniądzu trzeba to samo powiedzieć, co kiedyś powiedziano o Kaliguli: Nie było nigdy tak dobrego niewolnika i tak dobrego pana, jak on.

Zła fortuna to ma przynajmniej dobrego, że rozumu nauczy, a przyjaciela pokaże.

Mąż, który przekrzykuje żonę, nie robi nic dobrego.

Dobrze myśleć i czynić to za mało, najlepiej widzieć innych, którzy korzystają z dobrego przykładu.

Gdy w kobiecie uczucie miłości zgasło, nic by dobrego sprawić nie mogła: jak ów żeglarz, który okrętowi biegu dać nie może, kiedy zni-kąd wiatry nie wieją.

Kobieta rozumiejąca, to kosz na odpadki, który przyjmie pokornie każde okrucieństwo, to ciało ułomne brzemiennością, które jednak nie sprzeniewierzy się siewcy wiadomości złego i dobrego, to wargi muszli szepczące echem kojącego śpiewu.

Poczucie dobrego i złego zależy w znacznej mierze od naszego o tym mniemania.