Znalezione dla frazy: dwoch w bazie cytatów 23

Bohaterski opór, jaki naród polski stawiał w ostatnich dwóch latach, jest natchnieniem nie tylko dla Ameryki, ale dla wszystkich ludów miłujących wolność.

Największy to talent i najważniejsza umiejętność — nie używać dwóch stów tam, gdzie wystarczy jedno.

Tajemnica szczęścia ukryta jest w tym, by widzieć wszystkie cuda świata i nigdy nie zapomnieć o dwóch kroplach oliwy na łyżce.

Szczęście ludzkie gości w dwóch sercach złączonych miłością.

Zrozumieć szczęście to jakby zrozumieć, że grunt, na którym stoisz, nie może być szerszy od dwóch stóp, które go pokrywają.

. .można się łatwo pomylić, skoro trzeba wybrać obrządek jednej religii z istniejących dwóch tysięcy.

Kim są przyjaciele? Jedną duszą mieszkającą w dwóch ciałach.

Gdy dwóch Anglików się spotyka, mówią przede wszystkim o pogodzie.

Młodzież dzisiejsza nie jest inna niż dawniej. W czasach, kiedy na świecie było tylko dwóch młodych ludzi - Kain i Abel - jeden z nich był przestępcą.

Młodzież dzisiejsza nie jest inna niż dawniej. W czasach, kiedy na świecie było tylko dwóch młodych ludzi - Kain i Abel - jeden z nich był przestępcą.

Geografia miłości nie polega na dostrzeganiu tylko dwóch półkul.

Dwóch mężczyzn jest całkiem rozsądnych. Gdy tylko zjawi się koło nich piękna kobieta, zaraz mamy przed sobą dwóch błaznów.

Mężczyzna chętnie zapłaci za rozwód nawet sto tysięcy, żeby uwolnić się od uczuć żony, które nie warte były dla niego dwóch groszy.

Mężczyźni w ogóle mają nader słabe pojęcie o dwóch rzeczach, mianowicie o logice i delikatności.

Zyskasz więcej przyjaciół w ciągu dwóch miesięcy, jeśli okażesz zainteresowanie innym, niż w ciągu dwóch lat, pragnąc skłonić ludzi do zainteresowania się tobą.