Losowy cytat

Mężczyzna szuka ratunku na łonie kobiety — to jego słabość; kobieta zaś znajduje ratunek w słabości mężczyzny.

Znalezione dla frazy: filozofa w bazie cytatów 3

Cale życie filozofa nie jest niczym innym jak medytacją nad śmiercią.

Cale życie filozofa nie jest niczym innym jak medytacją nad śmiercią.

Chociaż pytania filozoficzne dotyczą wszystkich ludzi, nie wszyscy zostaną filozofami.