Losowy cytat

Kiedy kobieta jest słodka i świeża, dobra i ładna, nie należy troszczyć się o to, czy umie po łacinie.

Znalezione dla frazy: gdyby w bazie cytatów 99

Bywają okresy, w których życie wyraźnie zwalnia biegu, jak gdyby się wahało czy iść naprzód czy też zmienić kierunek. Może właśnie w takich okresach człowiekowi łatwiej przytrafia się nieszczęście.

Któż by kiedykolwiek w tym życiu mógł żyć, mieć nadzieję i dążności, gdyby przestrzeń nie była napełniona miłością.

I gdybym nawet wiedział, że jutro będzie koniec świata, zasadziłbym dziś swoje drzewko.

Mielibyśmy spokojniejsze życie, gdyby historia pracowała z nami na pól etatu.

Któż by kiedykolwiek w tym życiu mógł żyć, mieć nadzieję - i dążności, gdyby przestrzeń nie była napełniona miłością.

Można by zazdrościć tym, którzy dobrze piszą, gdyby nie stała otworem droga pisania jeszcze lepiej.

Człowieku! Gdybyś wiedział, jaka twoja władza!

Gdybym spotkał prawdziwego chrześcijanina, byłbym chrześcijaninem.

Gdyby ten świat nie był najlepszy z możliwych, Bóg nie byłby go stworzył.

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje /. . . /. .

Gdyby księżyc umiał mówić, gdyby odgadł myśli me, to na pewno by wypaplał, jak ja bardzo kocham Cię.

Gdybyś wiedział, co myślę o Tobie, gdybyś wiedział, co czuję do Ciebie, inaczej patrzyłbyś na mnie, inaczej byś patrzył na siebie.

Gdyby na świecie było więcej hultajów niż głupców, nie mielibyśmy kogo wykorzystywać by żyć.

Gdyby na śwecie była tylko radość, to nigdy nie nauczylibyśmy sę odwag cierpliwości.

Gdyby mieszkańcy Ameryki pospieszyli się z postępami nawigacji i pierwsi do Europy zawitali, wolno by było powiedzieć,że odkryli Europę . . .