Znalezione dla frazy: geniusz w bazie cytatów 18

Każde dziecko otrzymuje od rodziców dyplom geniusza, szkoły — świadectwo niedojrzałej dojrzałości, od uniwersytetu - patent mistrza, od życia — najczęściej — tytuł zdolnego robigrosza.

Talent pracuje, geniusz tworzy.

Talent może być czasem przebaczony, geniusz nigdy.

Sztuka jest samowolą geniusza.

Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.

Być kompozytorem i nie być muzykiem to tragedia. Oznacza, że jest się geniuszem bez talentu.

Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.

Matka jest geniuszem dziecka.

Pojawienie się prawdziwego geniuszu na świecie łatwo poznać po tym, że wszyscy głupcy zawierają przeciw niemu porozumienie.

Umiarkowanie nieodmiennie towarzyszy mądrości, ale nieznane jest geniuszowi.

Z faktu, że wyśmiewano ludzi genialnych, nie wynika, że każdy, z którego się śmieją, jest geniuszem. Bo śmiano się z Kolumba, czy braci Wright, ale równocześnie śmiejemy się na widok klowna Bozo.

Stałość w dążeniu do celu to niezbędny rys charakteru i jeden z najlepszych sposobów zdobycia powodzenia. Bez tego geniusz trwoni próżne wysiłki w labiryncie sprzecznych racji.

Geniusz to czasem tylko instynkt, który nie podlega doskonaleniu. Częściej jest to sztuka trafnego kojarzenia, codziennie doskonalona dzięki obserwacji i doświadczeniu.

Geniusz ma granice, ale głupota nie jest tak upośledzona.

Różnica pomiędzy geniuszem a głupotą polega na tym, że geniusz ma granice.