Losowy cytat

Kto bardzo cierpi, milczy.

Znalezione dla frazy: harmonia w bazie cytatów 3

Przyjaźń nie jest czymś spontanicznym, automatycznym, jest natomiast owocem obopólnej zgody, decyzji, życiowej postawy, otwartości. Nie staje się, ani nie pozostaje przyjaciółmi przez przypadek. Prawdziwa harmonia jest najpiękniejszym darem wierności prawdzie, uczciwości, sprawiedliwości; jest zawsze zaskoczeniem i zadziwieniem. Tak jak światło gwiazd nie pojawia się jedynie wtedy, kiedy się je dostrzega, i nie znika, gdy zostało dostrzeżone.

Prawdziwa przyjaźń to doskonała harmonia tego, co ludzkie, z tym, co boskie.

Mądrość jest harmonią.