Losowy cytat

Każdy dług można spłacić człowiekowi czymkolwiek, lecz miłość — tylko miłością.

Znalezione dla frazy: jednocza w bazie cytatów 2

Doskonała przyjaźń rodzi się między dobrymi oraz między tymi, co osiągnęli jednoczący stopień cnoty.

Gdzie miłości tak mało, że się nie jednoczą, tam trzeba w nienawiści trzeciego człowieka.