Znalezione dla frazy: jedynym w bazie cytatów 30

Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by się wolało nie robić.

Wojna i miłość są dwiema jedynymi rzeczami, dla których rodzić się i żyć warto.

Grzech jest jedynym nieszczęściem na świecie i on jedynie może słusznie zasmucić człowieka.

Jedynym szczęściem na ziemi jest świadomość, że Bóg nas kocha.

Kiedy świat zacieśnia się do rozmiaru pułapki, śmierć zdaje się być jedynym ratunkiem, ostatnią kartą, na którą stawia się własne życie.

Kiedy świat zacieśnia się do rozmiaru pułapki, śmierć zdaje się być jedynym ratunkiem, ostatnią kartą, na którą stawia się własne życie.

Jedynym pięknem w sztuce jest życie ludzkie. Sztuka rośnie, kiedy rosną ludzie, i ginie, gdy oni giną.

Smutne to, ale cierpienie jest chyba jedynym niezawodnym sposobem zbudzenia duszy ze snu.

Jedynym ryzykiem uprawiania seksu przed występem jest ryzyko afektowanego brzmienia.

Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.

Przyjaźń pomnaża to, co w życiu dobre, a dzieli to, co złe. Jest jedynym lekarstwem na nieszczęście i wytchnieniem dusz.

Jedynymi twoimi dobrymi nauczycielami są kochający cię przyjaciele. To oni uważają, że jesteś interesujący i niezastąpiony.

Przyjaźń jest jedynym cementem, który może spoić świat.

Jedynym całkowicie bezinteresownym przyjacielem, którego można mieć na tym interesownym świecie, takim, który nigdy go nie opuści, nigdy nie okaże się niewdzięcznym lub zdradzieckim, jest pies. . . Pocałuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wyliże rany odniesione w starciu z brutalnością świata. . . Kiedy wszyscy inni przyjaciele odejdą, on pozostanie.

Piękno jest jedynym miernikiem wolności człowieka.