Znalezione dla frazy: jeszcze w bazie cytatów 101

Ciężki, ciężki kamień młyński, jeszcze cięższy stan małżeński.

Krytykę u nas cechuje większe jeszcze lekceważenie czytelników niż autorów.

Kobieta pamięta jeszcze pierwszy pocałunek, gdy mężczyzna zapomniał już o ostatnim.

Kobieta chłodna to kobieta, która jeszcze nie spotkała mężczyzny, którego musi pokochać.

Kobieta dobrze ubrana może stawić czoło najtrudniejszej sytuacji towarzyskiej, a gdy jeszcze ma u boku odpowiedniego mężczyznę - jest niezwyciężona.

Kobieta dotąd jeszcze w mężczyźnie, do którego ciągną ją zmysły, szuka człowieka. I to jest przyczyna jej nieszczęść.

Kobieta jest wiosną... przychodzi po jesieni i zimie, przynosi świeżość i ciepło... i jeszcze przynosi nadzieję.

Kobieta opanowana namiętnością nie dba o lojalność, a mniej jeszcze o zdrowy rozsądek.

Im kobieta ma mniejszy biust, tym większy rozum. Nie wiemy jednak jeszcze, dlaczego tak się dzieje.

Kiedy się już uczyniło wszystko, aby posiąść kobietę, a skutku to nie odniosło, pozostaje jeszcze jeden środek — a to trzeba zaprzestać zabiegów; wtedy właśnie sama się o ciebie upomni.

Kobieta chłodna - to kobieta, która nie spotkała jeszcze mężczyzny, którego musi kochać.

Gdy się białogłowa przeciw tobie zaweźmie, choćbyś się w szparę w podłodze skrył, jeszcze cię igłą stamtąd wydłubie.

Kobieta może być żoną, matką i jeszcze czymś więcej, ale jest to w sumie bardzo ciężka robota.

Demokracjom jeszcze trudniej uwolnić się od hipokryzji niż dyktaturom od cynizmu.

Głupotę można by wytrzymać, gdyby nie była ponadto jeszcze napastliwa i nie posługiwała się niektórymi chwytami mądrości — w czym mądrość nie może się jej odwzajemnić.