Losowy cytat

Kto nie jest na dobro i zło wrażliwy, ten jest ślepy, głuchy i pozbawiony zmysłu powonienia.

Znalezione dla frazy: jezyk w bazie cytatów 20

Granice mego języka oznaczają granice mego świata.

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje /. . . /. .

Smak śmierci jest na moim języku. Czuję coś, co nie jest z tego świata.

Sztuka jest manifestacją wzruszenia, a wzruszenie językiem zrozumiałym dla wszystkich.

Jeśli a oznacza szczęście, to a=x+y+z, gdzie x - praca, y - rozrywki, z - umiejętność trzymania języka za zębami.

Jeśli chcesz znaleźć Boga, musisz milczeć i słuchać, abyś nauczył się języka i abyś się nim posługiwał, abyś stał się odpowiedzią na Jego słowo.

Nie ma nic lepszego niż język, który jest łącznikiem życia społecznego, kluczem do wiedzy, organem prawdy i rozsądku.

Interes przemawia wszystkimi językami i odgrywa wszystkie role, nawet rolę bezinteresowności.

Jeśli a oznacza szczęście, to a=x+y+z, gdzie x - praca, y - rozrywki, z - umiejętność trzymania języka za zębami.

Muzyka, cokolwiek by mówić, nie jest językiem zrozumiałym ogólnie; konieczny jest łuk słowa, by strzała dźwięku mogła wniknąć do wszystkich serc.

Moda stanowi najlepszy sondaż: mówi ona bowiem językiem, jakiego nie znają inne sondaże, językiem podświadomości.

Mężczyźni i kobiety znają o jeden język więcej, o którym nie wiedzą - mowę płci przeciwnej. Dlatego się porozumiewają.

Człowiek głupi ma serce na języku, mądry ma język w sercu.

Czy mężczyzna i kobieta mogą się rozumieć? Nie. To jest oczywiste. Nasze języki uczuciowe tak bardzo się różnią. Im więcej ze sobą rozmawiają, tym wyraźniej widzą, jak bardzo są od siebie oddaleni. Nigdy nie będziemy mogły rozmawiać z mężczyzną tak jak z kobietą.

Człowiek głupi ma serce na języku, mądry ma język w sercu.