Losowy cytat

Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam.

Znalezione dla frazy: lepiej w bazie cytatów 85

W życiu najlepiej kiedy jest nam dobrze i źle, bo kiedy jest nam tylko dobrze - to niedobrze.

Lepiej stracić minutę w życiu, niż życie w ciągu minuty.

Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty: ani spragniony, ani pijany.

Każde życie jest śmieszne, gdy zna się je dość dobrze. Jeżeli zna się je jeszcze lepiej, jest poważne i straszliwe.

Dlaczego ludzie potrafią lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko.

Francuzi nie mówią prawie nigdy o swoich żonach: lękają się, aby się im nie zdarzyło rozprawiać o nich wobec ludzi, którzy znają je lepiej od nich.

Niech ma przyszła żona twoja skromność, do gospodarstwa domowego skłonność, o wielki świat niedbałość, niech twoją będzie nie tylko kochanką, ale przyjaciółką, a ty się najlepiej ożenisz.

Czy nie lepiej byłoby, zamiast tępić zło, szerzyć dobro?

Lepiej roztrwonić zdrowie, jak utracjusz, niż przemarnować jak skąpiec.

Można by zazdrościć tym, którzy dobrze piszą, gdyby nie stała otworem droga pisania jeszcze lepiej.

Wykształcenie społeczeństw lepiej broni wolności niż zbrojne zastępy.

Ci, co sądzą, że Bóg nie daje niczego za nic, nie znają Go. Ci, którzy mniemają, iż daje On wszystko za nic, wcale nie znają Go lepiej ani też samych siebie. Dary Boga mają swój początek i koniec, a pośrodku są nasze niezwykle skromne dary i w gruncie rzeczy też do Niego należące.

[W ustroju despotycznym] Każdy winien mieć poczucie, że lepiej jest dlań, aby władza w ogóle nie słyszała o nim, i że bezpieczeństwo znajduje jedynie w swej nicości.

Gdy czujemy się osamotnieni, wtedy zamiast obchodzić nie kończący się labirynt drzwi, budynków, korytarzy - w poszukiwaniu przyjaciół, lepiej zwrócić się do Ducha Świętego i zająć się tym "Słodkim Gościem duszy", bo On nas najlepiej zrozumie.

Gdy przyrzekniesz komuś miłość, nie każ w ciągłej żyć rozterce. Lepiej wpaść w głębokie doły, niż poranić komuś serce.